Национален парк „Централен балкан“

Обхваща централните и най-високи части на Стара планина и на територията му има девет резервата: 
•    „Боатин“, 
•    „Царичина“,
•    „Козя стена“, 
•    „Стенето“, 
•    „Северен Джендем“,
•    „Пеещи скали“, 
•    „Соколна“, 
•    „Джендема“, 
•    „Стара река“. 
Те са дом на множество застрашени животински видове като дива котка, вълк, видра, лалугер, обикновен сънливец, златка, трицветен нощник, няколко вида прилепи и множество птици – ливаден дърдавец, белогуш дрозд. В тях са съхранени и различни редки видове растения. 
Гостите на „Къщата с клюкарника“ предпочитат най-вече разходките из „Джендема“, където се намира Райското пръскало, още няколко водопада и множество интересни скални образувания. 
На територията на целия Национален парк „Централен Балкан“ има кътове за отмора, мостове, пътеки, съоръжения, от които е възможно да се наблюдават някои неповторими гледки. Разработени са и маршрути за велотуризъм, фотосафарита, наблюдение на диви животни и птици. 
 

Резервирайте сега

вашата почивка