Каньонинг

Практикуването на каньонинг е един от най-ефективните варианти за тиймбилдинг и сближаване на хора, които до момента са смятали, че имат непреодолими различия. Това е активност, която ще заздрави семейните връзки и приятелските отношения. При каньонинга екипната работа в, синхрон, е от ключово значение. 
Предлагаме ви да участвате в каньонинг в Централен балкан. Осигурваме ви необходимото оборудване и опитен водач, който ви навигира през цялото време. 
Красиви каньони с множество водопади и бистри вирове, места, в които рядко е стъпвал човешки крак, вашето усещане за победа над стихиите – каньонингът е наистина незабравимо, еуфорично преживяване, не го пропускайте.  
 

Резервирайте сега

вашата почивка